Blog

 

Hoe een dataplatform gemeenten helpt burgers nog beter van dienst te zijn

Datareplicatie

Hoe een dataplatform gemeenten helpt burgers nog beter van dienst te zijn

Ingrijpen nog voor het ergens te druk wordt, niet afwachten tot criminelen toeslaan en brand voorkomen. Gemeenten beschikken over steeds meer data en ontdekken dat daar niet alleen achteraf bruikbare inzichten uit te halen zijn, er gaat ook voorspellende waarde vanuit. Door datagedreven te gaan werken, maken gemeenten steden en dorpen tot een betere plek voor burgers om te wonen. In deze blog leest u meer over hoe een dataplatform voor gemeenten dat voor elkaar krijgt.

 

Datagedreven werken is veelal ingegeven door de wens om de kloof tussen bestuur en burgers te dichten. De methode doet al langer opgang in gemeenteland. Gemeenten beschikken over grote hoeveelheden data van de eigen afdelingen en er komen ook voortdurend data bij van burgers en van partners als politie en woningcorporaties. De grote steden zijn koploper in datagedreven werken;  zij ontwikkelden elk al tientallen projecten. De ene succesvoller dan de andere. De burger nog beter helpen staat altijd voorop, bijvoorbeeld door snellere service of door de woonomgeving veiliger te maken.

Zo bedacht de gemeente Tilburg een dashboard tegen diefstal. Door politiegegevens met eigen informatie te combineren, komen op een kaart de hotspots in beeld. Daar kan vervolgens beleid op worden afgestemd dat de veiligheid vergroot. Almere probeert met de ‘Straatkubus’ de leefbaarheid te verbeteren. De gemeente verzamelt data over zorgconsumptie, schooluitval, bevolkingssamenstelling en huurachterstanden. Dat zorgt voor beter inzicht in wijken en helpt om problemen vroegtijdig op te sporen1.

Ontsluiten en visualiseren verschillende databronnen is niet eenvoudig

Gemeenten ervaren op weg naar datagedreven werken echter grote uitdagingen: het ontsluiten en visualiseren van veel verschillende databronnen is geen gemakkelijke klus. De grote gemeente lopen als gezegd voorop, ook in het toepassen van Artificial Intelligence. Amsterdam legt spelregels vast voor AI, want niet alles wat kan is wenselijk2. Big Brother is voor veel gemeenten een schrikbeeld. Gebruik van bijvoorbeeld straatbeelden kan bovendien in strijd zijn met privacywetgeving.

Dataplatform voor gemeenten is de oplossing

Waar het gemeenten die nog niet datagedreven werken vaak aan ontbreekt, is de know how om data uit verschillende omgevingen makkelijk bij elkaar te brengen. De oplossing daarvoor is een platform, waarin data uit verschillende systemen samenkomen. Een platform geeft direct toegang tot alle originele bronnen (ook externe) en maakt data visueel en interactief beschikbaar voor de eindgebruiker. Dit gebeurt binnen de gestelde regels, het anonimiseren van data kan daarbij helpen.

Gegevens die een platform kan inlezen en combineren, zijn bijvoorbeeld afkomstig van:

  • Kadaster
  • KNMI
  • CBS
  • Kamer van Koophandel
  • Google Streetview
  • Social media
  • Nutsbedrijven

Enschede beschikt zodoende over een dashboard dat inzicht geeft in het actuele veiligheidsbeeld. Het bevat politiedata op buurtniveau over onder meer geweld, overlast en vernieling. De gemeente voegt hier informatie aan toe over het aantal inwoners, WOZ-waarde en huisverboden. Hierdoor viel op dat er veel hennepkwekerijen waren in flats. Dat was aanleiding om een bewustwordingscampagne op te zetten, over brandgevaar bij hennepteelt.

Begin met een kleine stap

Welke omvang een gemeente ook heeft, klein beginnen is altijd raadzaam. Dat zorgt voor meer wendbaarheid: leren gaat sneller, aanpassingen zijn sneller te maken en zo wordt sneller waarde gecreëerd.  Succes helpt om te overtuigen en op te schalen. Het inschakelen van een partner vergroot de kans van slagen.

Advanced Programs heeft veel ervaring met het op een gestructureerde manier bij elkaar brengen van data om daar nieuwe inzichten uit te halen. Waardecreatie is altijd uitgangspunt. Het is zaak daar zoveel mogelijk belanghebbenden bij te betrekken, ook burgers. In kleine stapjes ontwikkelt Advanced Programs met u een eerste project op het platform. Ook demo’s, workshops en trainingen kunnen hier onderdeel van zijn.

Vaak wordt een feedbackloop ingebouwd. Een succesfactor die de betrokkenheid van burgers vergroot. Iemand die op het platform bijvoorbeeld overlast meldt via WhatsApp, ontvangt bericht over de actie die erop is ondernomen.

Het platform is toekomstbestendig, doordat altijd nieuwe databronnen kunnen worden toegevoegd. Zo ontstaan kansen om de gemeente tot een steeds prettigere plek te maken om te wonen.

Meer weten over datagedreven werken? Download dan ons e-book ‘Datagedreven werken: burger nog sneller geholpen met platform voor gemeenten’ dat binnenkort verschijnt. Houd ons Slimmer Door Data-platform in de gaten of neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Vul het formulier in, of neem vrijblijvend contact op met:

Erwin Wolters
Business Unit Manager
E: erwin.wolters@advancedprograms.nl
T: +31 (0)88 400 2300

Neem hier contact met ons op

© 2019 | Advanced Programs | Privacy Statement